Mgr. Arkady Alexandrov

Mgr. Arkady Alexandrov

V roce 2002 absolvoval Právnickou fakultu Státní univerzity – Vysoké školy ekonomické v Moskvě (nyní Národní výzkumná univerzita – Vysoká škola ekonomická) se specializací ve finančním a bankovním právu. Studoval také evropské právo, francouzské ústavní, obchodní, občanské a správní právo.

V letech 2002–2003 studoval aspiranturu v Moskvě, v letech 2003–2004 studoval na Katolické univerzitě v Ružomberku.

V letech 2006–2009 působil jako advokátní koncipient v renomované advokátní kanceláři HRABA & CONSORTES v.o.s., zaměřené na obchodní, zemědělské, daňové, správní a evropské právo.

V roce 2009 úspěšně složil advokátní zkoušky a od té doby je advokátem v Praze. V právní praxi se zaměřuje zejména na právo obchodních korporací, сorporate governance, obchodní závazkové vztahy, komplikované převody nemovitostí, civilní a správní soudní spory, daňové právo (daň z příjmů podnikajících právnických a fyzických osob, DPH, zamezení dvojího zdanění a soudní přezkum rozhodnutí daňových orgánů) a právně-účetní souvztažnosti.

Je velkým milovníkem a znalcem dějin architektury a klasické hudby. Zajímá se o urbanismus a železniční dopravu. Je fanouškem veslařského sportu a atletiky a občasným účastníkem amatérských závodů ve veslování na trenažerech a běhu.

Jazyky: český, ruský, francouzský, polský.