Medvěd

Alexandrov
advokát

Medvěd

Alexandrov
advokát

Alexandrov
advokát

Praxe

Praxe

Zaměřujeme se především na právní služby související s podnikáním, zastupování v civilních sporech, právo obchodních korporací, závazkové právo, daňové právo a převody nemovitostí.

Všeobecné podmínky (PDF)

Právní služby poskytujeme českým i zahraničním právnickým a fyzickým osobám, podnikatelům, investorům a manažerům.

Soudy

Soudy

Zastupujeme klienty před soudy všech stupňů v občanském a správním řízení soudním.

Smlouvy

Smlouvy

Vytváříme, kontrolujeme a vyjednáváme smlouvy. Vyhodnocujeme následky a zajišťujeme, aby smlouvy byly dodržovány.

Korporace

Korporace

Poskytujeme služby od založení do zániku obchodních korporací. Řešíme interní záležitosti, vztahy mezi společníky a manažery, reorganizace, insolvence.

Nemovitosti

Nemovitosti

Máme hodně zkušeností s převody nemovitostí všech druhů od bytů a rodinných domů až po velké komerční objekty.

Daně

Daně

Poskytujeme odborné poradenství v komplikovaných daňových záležitostech (převodní ceny, zamezení dvojího zdanění, DPH). Zastupujeme ve sporech s Finanční správou.

Všechno ostatní

Všechno ostatní

Poskytujeme klientům služby v jednoduchých až mírně složitých případech souvisejících s průmyslovým vlastnictvím a autorským právem, ochranou spotřebitele a pracovním právem, rodinným a dědickým právem.

Soudy

Zastupujeme klienty před soudy všech stupňů v občanském a správním řízení soudním.

Smlouvy

Vytváříme, kontrolujeme a vyjednáváme smlouvy. Vyhodnocujeme následky a zajišťujeme, aby smlouvy byly dodržovány.

Korporace

Poskytujeme služby od založení do zániku obchodních korporací. Řešíme interní záležitosti, vztahy mezi společníky a manažery, reorganizace, insolvence.

Nemovitosti

Máme hodně zkušeností s převody nemovitostí všech druhů od bytů a rodinných domů až po velké komerční objekty.

Daně

Poskytujeme odborné poradenství v komplikovaných daňových záležitostech (převodní ceny, zamezení dvojího zdanění, DPH). Zastupujeme ve sporech s Finanční správou.

Všechno ostatní

Poskytujeme klientům služby v jednoduchých až mírně složitých případech souvisejících s průmyslovým vlastnictvím a autorským právem, ochranou spotřebitele a pracovním právem, rodinným a dědickým právem.

Lidé

Lidé

Advokátní kancelář zahájila svou činnost v listopadu 2009. Ale dvě hlavy jsou lepší než jedna, proto zaměstnáváme chytré a schopné lidi a externě spolupracujeme s notáři, exekutory, znalci, odhadci, patentovými zástupci, tlumočníky, účetními a dalšími vybranými odborníky.

Curriculum Vitae

Spojení

Spojení

Mailujte, pište, volejte nebo prostě za námi přijďte do kanceláře.

kancelar@alexandrov.cz

722 222 248

Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1

Vyloučení odpovědnosti

Žádná část těchto webových stánek nepředstavuje právní stanovisko, odbornou radu nebo či jinou službu ze strany advokáta. Právní služby jsou poskytovány výhradně v přímém kontaktu klienta s advokátem. Advokát neodpovídá za aplikaci stanovisek nebo názorů vyjádřených na těchto webových stránkách na jakýkoliv konkrétní případ.

Mgr. Arkady Alexandrov, advokát

Česká advokátní komora, evidenční číslo: 12828

Identifikační číslo: 720 13 672

Daňové identifikáční číslo: CZ7907021936, jsme plátci DPH

Sídlo: Truhlářská 1108/3, 110 00 Praha 1